banner
Slaďování
soukromného
a pracovního
života
Využijte nezávaznou konzultaci
vašeho projektu.
arrow
banner
Studentské
projekty
Využijte nezávaznou konzultaci
vašeho projektu.
arrow
banner
Příležitosti
pro handicapované
Využijte nezávaznou konzultaci
vašeho projektu.
arrow
banner
Zvyšování
kvalifikace
zaměstnanců
Využijte nezávaznou konzultaci
vašeho projektu.
arrow

Co nabízíme

Pomáháme Vám získávat dotace
pro rozvoj Vaší společnosti

car

Nápad

car

Dotační
poradenství

car

Zpracování projektové žádosti

car

Realizační management

car

Analýzy, studie a evaluace

Pro koho

firmy

Firmy

 • podpora nových pracovních míst
 • odborné vzdělávání zaměstnanců
 • inovace a technologie
 • slaďování soukromého a pracovního života
 • dětské skupiny
firmy

OSVČ

 • podpora začínajících podnikatelů
 • poradenství
 • spolupráce s významnými společnostmi
firmy

Státní správa a samospráva

 • eGovernment
 • efektivní řízení
 • projektový management
 • aplikace moderních metod a technologií
 • rozvoj měst a obcí
firmy

Školy

 • inovace vybavení a zařízení
 • vzdělávání pedagogů
 • podpora nových projektů
 • spolupráce s ostatními školami
 • ICT a jazykové učebny
neziskovky

Neziskové organizace

 • fundraising
 • evaluace, studie a analýzy
 • partnerské projekty a síťování
 • podpora lidských zdrojů

Spolupracujeme

bpw motorola sportprojekta asfs csad
kvadrant cigler coworking u motylku aso

Kontakt

Využijte nezávaznou konzultaci
vašeho projektu. arrow

5+2=?